Donate duy trì hoạt động page Phật Pháp Nhiệm màu

Tài khoản Donate duy trì hoạt động fanpage Phật Pháp Nhiệm Màu

Quý phật tử vui lòng donate chỉ 49.000đ vào qũy duy trì hoạt động của Fanpage.

Cầu chúc cho bạn được hưởng phước lành, sống an yên, hạnh phúc.

Techcombank

269 888 8888

Nguyễn Hoàng Bách