, ,

Chúng sinh là gì? Tại sao lại gọi là chúng sinh?

Biên tập bởi

Khái niệm chúng sinh trong Phật giáo có thể nhiều người chưa hiểu rõ và muốn tìm hiểu. Vậy chúng sinh là gì? Lý do vì sao gọi là chúng sinh? Bài viết dưới đây sẽ giải đáp chi tiết nhất cho bạn đọc về chúng sinh.

Chúng sinh là gì?

Chúng sinh là tập hợp của mọi sự sống trên khắp thế giới.

Theo quan niệm Phật giáo, chúng sinh tập hợp bởi năm uẩn, đều trải qua nhiều lần sinh tử. Trong đó, khái niệm được giải thích theo các phương diện sau:

  • Phân loại theo chủng loại có sáu loại như sau: loài Trời, loài Người, loài A-tu-la, loài súc sinh, loài quỷ đói, loài địa ngục.
  • Phân loại theo phương thức tái sinh bao gồm loài sinh từ bào thai, loài sinh từ trứng, loài sinh từ nơi ẩm thấp, loài hóa sinh.
  • Phân chia theo chất loại cấu tạo: mỗi chúng sinh được cấu tạo từ 2 nhóm yếu tố chính là vật chất và tâm lý. Trong đó, yếu tố vật chất gọi là sắc uẩn tạo thành bởi bốn đại. Yếu tố tâm lý có 4 yếu tố tạo thành là thọ, tưởng, hành, thức.

Trong đạo Phật, chúng sinh từ cấp thấp đến cấp cao đều có sẵn mầm giác ngộ. Có nghĩa tất cả đều có Phật tánh trong mình và có thể thành Phật ở tương lai – đây chính là quan niệm bình đẳng của đạo Phật.

Tại sao lại gọi là chúng sinh?

Chúng sanh đều là những loài có sinh ra. Theo quan niệm Phật giáo, chúng sanh có sanh sẽ có tử, tử rồi lại sanh tạo nên vòng tuần hoàn triền miên trong vòng Luân Hồi, Sanh tử.

Chúng sanh đối với Phật cũng giống như Luân Hồi đối với Niết Bàn. Chúng sanh còn mê, còn có sự tham sân si. Còn đối với Phật đã tỉnh giá, dứt bỏ tham sân si nên cuộc sống nhẹ nhàng, thanh tịnh.

Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành

“Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” là câu nói trong kinh tạng Phật giáo Bắc tông (Đại chính, tập 24, số 1484), Phật thuyết Phạm võng kinh Bồ-tát tâm địa phẩm. Câu nói này mang ý nghĩa là trong quá khứ có người đã tu hành chứng đắc thành Phật và nếu tu hành đúng cũng có thể thành Phật.

Con đường chúng sinh đang đi theo gọi là NHẤT THỪA, không nhìn Phật như Thần Linh mà giống như một tấm gương còn nhìn Kinh sách như bản đồ để dẫn đường gặp được Phật của chính mình.

Lời Thọ Ký: “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” chúng ta đã thấy Phật không phải ngôi vị độc tôn hay là thần linh. Theo phát tâm của Đức Thích Ca ta thấy rằng “Thành Phật” không phải là “ông Phật” có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp cứu độ cả tam thiên đại thiên thể giới. Thay vào đó, thành Phật ở đây chỉ là “thành tựu con đường Giải Thoát” cho bản thân. Sự giải thoát khỏi kềm tỏa của Sinh, Lão, Bệnh, Tử.

Trên đây là những chia sẻ về chúng sinh là gì một cách cụ thể nhất đến bạn đọc. Mong rằng những kiến thức Phật pháp này sẽ giúp mỗi người hiểu rõ hơn về thế giới nhiệm màu này.

Theo bchannel.vn