sám hối 35 vị phật

  • Phật tại lòng ta

    Phật tại lòng ta

    “Hãy ví khổ như rác và hạnh phúc như những đoá hoa… Chuyển hóa khổ đau chính là biết cách…